Fotograf: Ulrika Ekblom / SÖD
Utskrivbar version av logotyp.

Personuppgiftspolicy

Vår service och omtanke om våra kunder och gäster är alltid i fokus. Vi arbetar i ett litet team med stor hänsyn till våra gästers integritet. I och med GDPR har vi analyserat vårt arbete och dokumenterat våra rutiner i enlighet med den nya förordningen.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och minimal spridning av information även inom arbetsgruppen, alltid med hänsyn till kundens intresse och i enlighet med datainspektionens rekommendationer.

Utöver att behandla information som är nödvändig för att skydda våra kunders och beställares intressen eller för annan fysisk person samlar vi in och behandlar information i den mån det är nödvändigt för att fullgöra avtal eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vi sparar uppgifterna så länge vi anser det relevant för att tillgodose våra kunders intressen. Vi kan komma att spara vissa grundläggande uppgifter längre för vissa lagenliga ändamål.

Genom att skapa och förmedla en öppen attityd vill vi så långt möjligt försäkra oss om att både våra medarbetare och beställare känner sig trygga i att snabbt meddela oss om de uppmärksammar eller råkar hamna i situationer som på något sätt kan skada vår, personalens, kunders eller gästers integritet eller om de känner sig osäkra i hur de ska agera.

Vid frågor eller funderingar, kontakta Sara Åkerlind info@kingstreet.se

Skriv kommentar